Vitajte na stránke - Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky

Prejsť na obsah


Vitajte na našich stránkach

Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky je občianskym združením fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa lesným a okrasným semenárstvom a škôlkarstvom.
Aktívne začalo svoju činnosť vykonávať v marci 2012. Momentálne má 24 členov, ktorí obhospodarujú cca 35% celkovej výmery lesných škôlok na Slovensku.

Združenie okrem iného :

  • Spolupracuje so štátnymi orgánmi, s domácimi a zahraničnými odbornými organizáciami a s verejnosťou.
  • Rozvíja kontakty s profesijnými spolkami a organizáciami pôsobiacimi v odbore v tuzemsku i v zahraničí a tiež s medzinárodnými organizáciami v odbore.
  • Pre svojich členov vytvára podmienky pre špecializovanú spoluprácu v rôznych odboroch lesného a okrasného semenárstva a škôlkarstva.
  • Zaujíma stanoviská, predkladá riešenia opatrení k odborným a hospodárskym témam, ktoré sa dotýkajú lesného a okrasného semenárstva a škôlkarstva a záujmov svojich členov.
  • Napomáha integrácii medzi producentmi reprodukčného materiálu lesných a okrasných drevín a obchodnými organizáciami a presadzuje zlepšovanie odbytových možností svojich členov.
  • Usiluje sa o sústavné zvyšovanie úrovne lesného a okrasného semenárstva a škôlkarstva a v  tejto súvislosti zaisťuje poradenskú službu, organizuje vzdelávaciu a osvetovú činnosť, zabezpečuje propagáciu odboru a šírenie informácií, vydávanie tlače a periodík pre potrebu svojich členov a verejnosti.
  • Presadzuje racionalizáciu zberu, pestovania, skladovania, obchodu, vývozu a dovozu osiva a sadbového materiálu lesných a okrasných drevín a využitia vedľajších výrobkov a služieb podľa zásad trhovej ekonomiky a v záujme svojich členov.
  • Zaoberá sa otázkami marketingu produkcie osiva, otázkami morfologickej a genetickej kvality semenáčikov a sadeníc lesných drevín, certifikáciou reprodukčného materiálu, cenovou politikou, poistením, dotačnou politikou a ďalšími profesijnými a hospodárskymi otázkami.
Aktuality:

Medzinárodná konferencia - Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a pestovanie lesa sa uskutoční v dňoch od 19.6 do 20.6. 2024
Pozvnáka na stiahnutie k dispozícii tu ->
Prihláška na Medzinárodnú konferenciu vo verzii PDF tu , alebo vo verzii DOC tu.
Aktualizované 4.6.2024

Zborník príspevkov 2023 z Medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 21.6.-22.6.2023. K dispozícií tu.

Medzinárodná konferencia - Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a pestovanie lesa sa uskutoční v dňoch od 21.6 do 22.6. 2023
Aktualizované 16.8.2023

Zborník príspevkov 2022 z Medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 29.6.-30.6.2022. K dispozícií tu.

Medzinárodná konferencia - Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa sa uskutoční v dňoch od 29.6 do 30.6. 2022
Aktualizované 30.5.2022

Legislatívna zmena - Stiahnite si novú Prílohu č.10 k zákonu č. 138/2010 Z. z. v znení úprav Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2313
Sprievodný list reprodukčného materiálu lesných drevín. Príloha na stiahnutie vo verzii PDF tu alebo vo verzii DOC tu.
Aktualizované 10.6.2020

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa Medzinárodná konferencia v roku 2020 neuskutoční.
Aktualizované 30.4.2020

Aktuálne dostupný Zborník príspevkov 2019 z Medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 19.-20.6.2019. K dispozícií tu.
Aktualizované 26.6.2019

V dňoch 19.-20.6.2019 sa uskutočnila v hoteli Sorea Máj*** v Liptovskom Jáne, Medzinárodná konferencia - Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa.
Aktualizované 21.5.2019

Aktuálne dostupný Zborník príspevkov 2018 z Medzinárodného seminára konaného v dňoch 20.-21.6.2018. K dispozícií tu.
Aktualizované 21.7.2018

V dňoch 20.-21.6.2018 sa uskutočnila v hoteli Sorea Máj*** v Liptovskom Jáne, Medzinárodný seminár - Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova.
Aktualizované 18.5.2018

Pozývamé Vás na odborný seminár "Skarifikácia žaluďov a technológia pestovania krytokorenných listnatých sadeníc" ktorá sa uskutoční v priestoroch OZ Prešov - Lesná správa Malcov dňa 20.3.2018 o 10:00 hod.
Aktualizované 18.3.2018

Aktuálne dostupný Zborník príspevkov 2017 z Medzinárodného seminára konaného v dňoch 20.-21.6.2017. K dispozícií tu.
Aktualizované 11.7.2017

V dňoch 20.-21.6.2017 sa uskutočnila v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne, Mezdinárodný seminár - Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova.
Aktualizované 15.5.2017

Aktuálne dostupný Zborník príspevkov 2016 z Medzinárodného seminára konaného v dňoch 22.-23.6.2016. K dispozícií tu.
Aktualizované 11.7.2016

V časti "Z činnosti" nájdete fotogalériu z Medzinárodného seminára konaného v dňoch 22.-23.6.2016.
Aktualizované 27.6.2016

Adresár kontaktov Združenia lesných škôlkarov. Viac informácií nájdete cez tento odkaz.

Návrat na obsah