Dôležité kontakty - Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky

Prejsť na obsah
Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky
 
Iľanovská 204/110A
031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo
IČO: 36 150 622
DIČ: 2023580768

Korešpondenčná adresa
 
Ing. Miriam Sušková, PhD.
Iľanovská 204/110A
031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo
e-mail: miriamsuskova@gmail.com
mobil: +421905348873
 
Predsedníctvo ZLŠ SR
 
Ing. Peter Holík – predseda združenia
e-mail: salixtra@stonline.sk
mobil: +421903203192

Ing. Jaroslav Gavaľa  - podpredseda združenia
e-mail: gavalalarix@gmail.com
mobil: +421905654971

Samuel Kozánek – podpredseda združenia
e-mail: samuel.kozanek@lesy.sk
mobil: +421918333987

Kontrolná komisia
Ing. Eva Mižáková – predseda
e-mail: emizakova@meleskosice.sk
mobil: +421908990105
Igor Leitner - člen
e-mail: igor.leitner@lesy.sk
mobil: +421918333972

Ing. Ivan Varchol - člen
e-mail: ivan.varchol@lesy.sk
mobil: +421918333984

Manažér združenia
Ing. Miriam Sušková, PhD.
Iľanovská 204/110A
031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo
e-mail: miriamsuskova@gmail.com
mobil: +421905348873
Návrat na obsah