Z činnosti združenia - Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky

Prejsť na obsah

2012 Poľsko - Česko


Na stiahnutie:

Exkurzný sprievodca

2012 Lignum Expo - Les, Nitra
2013 Medzinárodný seminár
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2013, Liptovský Ján 12.-13.6.2013

Na stiahnutie:
2014 Medzinárodný seminár
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2014, Liptovský Ján 11.-12.6.2013

Na stiahnutie:
2014 Prezentačný deň
Hodnotenie výsledkov pri umelej obnove lesa so zameraním na voľnokorenný a krytokorenný sadbový materiál., Liptovský Ján 4.11.2014

Na stiahnutie:
2015 Medzinárodný seminár
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2015, Liptovský Ján 17.-18.6.2015

Na stiahnutie:
2016 Medzinárodný seminár
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016, Liptovský Ján 22.-23.6.2016

Na stiahnutie:

2017 Medzinárodný seminár
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017, Liptovský Ján 20.-21.6.2017

Na stiahnutie:

2018 Medzinárodný seminár
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2018, Liptovský Ján 20.-21.6.2018

Na stiahnutie:

2018 Zahraničná prezentácia
Ochrana produkčných plôch v lesných škôlkach pred zaburením 11.-12.10.20182019 Medzinárodná konferencia
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019, Liptovský Ján 19.-20.6.2019

Na stiahnutie:
Zborník príspevkov 2019

Prezentácie nezahrnuté v Zborníku príspevkov 2019.
2022 Medzinárodná konferencia
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022, Liptovský Ján 29.-30.6.2022

Na stiahnutie:

Prezentácie nezahrnuté v Zborníku príspevkov 2022.
2023 Medzinárodná konferencia
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a pestovanie lesa, Liptovský Ján 21.-22.6.2023

Na stiahnutie:

Prezentácie nezahrnuté v Zborníku príspevkov 2023.
Návrat na obsah